Get Adobe Flash player
דף הבית בניית אתרים קורס HTML

קורס HTML

בטרם תתחיל בקורס - בנה לך את האתר הראשון שלך. עקוב אחר ההוראות ובצע:

צור ספרייה חדשה: HTML

הפעל את פנקס רשימות (התחל, תוכניות, עזרים, פנקס רשימות, או באנגלית: Start, Programs, Accessories, Notepad).

כתוב: אני בונה אתר אינטרנט!

שמור את הקובץ בתיקיה החדשה ועל פי המתכונת הבאה:

שם הקובץ: first.html
סוג הקובץ: All Files (כל הקבצים).

עבור אל התיקייה בה שמרת את הקובץ, והפעל אותו. (הקובץ יופיע עם סמל הדפדפן שבמחשב שלך) הטקסט שכתבת מופיע בצידו השמאלי עליון של המסך.

חזור אל פנקס רשימות ושנה הטקסט ל:

<body bgcolor="yellow" dir="rtl">
<h1>אני בונה אתר אינטרנט!</h1>
<hr />

שמור הקובץ (רק שמירה, ללא מתן שם חדש).
היכנס חזרה אל אינטרנט אקספלורר ובצע 'רענן' (Refresh). ראה את השינוי על המסך:

הרקע צהוב,הטקסט גדל ועבר לימין, וסימן הקריאה עבר למקומו הנכון (משמאל לטקסט) ומתחת לכל זה - יש קו לרוחב כל המסך.

מזל טוב!! בנית את האתר הראשון שלך, ועכשיו החל בלימודים