Get Adobe Flash player
דף הבית מדעי המדינה מבוא ליחב"ל

האתר של רפאלי - מבוא ליחב"ל

קורס יחב"ל (יחסים בינלאומיים) נלמד במסגרת מדעי המדינה.

תחום היחב"ל כשמו כן הוא. הוא עוסק ביחסים בינלאומיים השוררים בין מדינות, והקורס עוסק העוסק בחקר מדיניות חוץ של מדינות, בניתוח נושאים ושאלות בינלאומיות וביחסים בין המדינות לבין שיטות משטר, לבין ממשלים שונים בעולם - בעבר ובהווה.

ענף היחסים הבינלאומיים מקיף תחומים רבים והוא נוגע בדיסציפלינות שונות כסוציולוגיה, כלכלה, היסטוריה גיאוגרפיה, משפט בינלאומי ועוד.

לימוד היחסים הבינלאומיים הוא רחב היקף וקורס זה מציג רק את המבוא ללימודים.

 

בתפריט שלמעלה, תמצאו קישרים לחומר רב המבוסס ברובו על הרצאותיו של דר' מרטין שרמן.