Get Adobe Flash player
דף הבית מדעי המדינה מחשבה מדינית

האתר של רפאלי - מחשבה מדינית

 

מחשבה מדינית היא הגות אנושית המתייחסת לטיבה של המדינה, להצדקתה העיונית ולדרך הנאותה של הפעלת מוסדותיה, ודיון בתולדות המחשבה המדינית מחייב הסבר לתחילותיה ההסטוריות (שלמה אבינרי, רשות הרבים – שיחות על מחשבה מדינית).

 

קורס זה סוקר פרקים בתולדות המחשבה המדינית והוא מסודר לפי שתי תקופות עיקריות:

  • התקופה המתחילה בהגות המדינית של יוון העתיקה, עבור דרך ימי הביניים, ומסתיימת בימי הרנסנס
  • מסיום הרנסנס ועד לשינויים הגדולים של תחילת המאה העשרים