Get Adobe Flash player
דף הבית מדעי המדינה מחשבה מדינית חלק ב'

המאה ה-17 עד המאה העשרים

החל מהמחצית השניה של המאה ה-17 עברה אירופה (במיוחד מערב היבשת) תהליכים של שינויי תפיסה חברתיים ופילוסופיים נרחבים.
 

הרנסנס שקדם לתקופה זו החזיר עימו את התרבות הקלאסית והחל לערער את עליונותה של הכנסייה בחיי התרבות והרוח של אירופה. הגישות ההומניות אשר העמידו את האדם במרכז הבריאה במקום האלוהים, פתחו את הדרך בפני שיטות חשיבה פילוסופיות חדשות - השיטות הרציונליות.
 

כעת שוב לא ניתן לבסס את המשטר המדיני על "שליט בחסד האל", המשטר צריך היה למצוא בחברה בה החלו לעלות דעות רציונליות, בסיס רציונאלי לקיומו. המלך לא יכול היה להמשיך ולטעון כי הוא מלך בחסד האל, ולצפות כי נתיניו על כל שכבותיהם ובמיוחד השכבות האינטלקטואליות יכירו במלכותו ללא סייג, מלכים שניסו לעשות זאת באנגליה במהלך המאה ה 17 או בצרפת לקראת סוף המאה ה-18 מצאו עצמם מודחים.
 

קטע זה של האתר דן בתפתחות המחשבה המדינית בתקופה זו - החל מהמלך האבסולוטי, עבור לרפובליקה פרלמנטרית, דמוקרטיות, קומוניסטיות, ורפובליקות פשיסטיות.