Get Adobe Flash player
דף הבית מדעי המדינה מחשבה מדינית חלק א'

יוון העתיקה עד הרנסנס

מחשבה מדינית היא הגות אנושית המתייחסת לטיבה של המדינה, להצדקתה העיונית ולדרך הנאותה של הפעלת מוסדותיה, ודיון בתולדות המחשבה המדינית מחייב הסבר לתחילותיה ההסטוריות (שלמה אבינרי, רשות הרבים – שיחות על מחשבה מדינית).

 

חלק א' של קורס זה כולל סוקר את התפתחות ההגות המדינית החל בהוגים הראשונים ביוון העתיקה עבור לכניסתה של הכנסיה אל התחום המדיני, דרך ימי הביניים ועד לתקופת הרנסנס ותחילת הירידה בכח הכנסייה.

 

התפריט שלמעלה כולל את הפרקים השונים מרוכזים לפי נושאים - לנוחותכם