Get Adobe Flash player
דף הבית בניית אתרים ג'אווה סקריפט - מתקדם

ג'אווה סקריפט - מתקדם

שפת HTML בנויה כמודל מסמך עצמים (DOM - Document Object Model). משמעות המודל הזה היא יכולתו להתחבר אל שפות מונחות עצמים (OOP - Object Orinted Programming) שג'אווה סקריפט היא אחת מהן.

מה משמעות הדבר?

בראיה רחבה, ניתן לחלק את דף ה HTML לעצמים (אובייקטים), המסודרים בהיררכיה קבועה.

האובייקט העליון בחלון (window) הדפדפן הוא מסמך (Document) המכיל אובייקטים רבים - רכיבי טופס, תגים, קישורים וכו'.

שפת OOP יודעת לשלוט באובייקטים. בהיות ההיררכיה ידועה וקבועה, ניתן לשלוט באמצעות הג'אווה סקריפט על כל האובייקטים השונים - לכתוב טקסטים, להפעיל או לחדול תגים, לשנות עיצובים וכו'.

יכולתה של ג'אווה סקריפט לשלוט בעצמים אינה מוגבלת HTML-DOM. השפה עצמה כוללת אובייקטים המוטמעים בה מראש אותם ניתן להפעיל (למשל, תאריך ושעה) ואובייקטים נוספים שמתכנת השפה בונה לצורך ספציפי זה או אחר.

בפרק זה של הקורס, תכיר את העצמים על תכונותיהם ויכולותיהם וכיצד תוכל לשלבם בתוך התכנה.