Get Adobe Flash player
דף הבית טפסים

האתר של רפאלי - טפסים HTML

 

מערכת האינטרנט בנויה לספק מידע וככזאת, היא בנויה כמערכת לקריאה בלבד. לעיתים, יש צורך להפעיל את המערכת גם בכיוון החוזר וזאת לצורך איסוף מידע מהגולש (כתובת דואר אלקטרוני, מס' כרטיס אשראי, השתתפות בסקרים וכו'). הדרך שפותחה לצורך זה היא "הטופס" שהוא כלי ליצירת מערכת אינטראקטיבית וחיבור הדדי בין המשתמש אל האתר. הטופס הוא האמצעי היחיד לאיסוף מידע ונתונים.

כל אחד מכיר את הכניסה לאזורים מוגבלים באמצעות "כניסה" (Login) למשל כניסה לדף של דוא"ל או אל החשבון הפרטי בבנק. מקומות הכתיבה (הנקראים "שדות טקסט") וכפתור ה"שלח" הם אלמנטים של טופס.

פתיחת טופס באתר מאפשרת איסוף נתונים והעברתם אל השרת לצורך ניתוח ועיבוד. לצורך אלה מספק הטופס כלים כשורות לכתיבת טקסט, תיבות סימון, כפתורי "שגר" (Submit) ו"נקה" (Clear) ועוד. כלי הטופס משמשים גם לצורך פעולות פנימיות בדף עצמו כמו למשל, הפעלת הוראות של Javascript השתולות בתוך הדף עצמו.

טכניקת "טופס" ב HTML מאפשרת בניית שלושה סוגי שדות המאפשרים:

• כתיבת טקסט חופשית

• בחירה מתוך רשימה קבועה או נפתחת (נגללת).

• סימון ובחירת בסגנון "כן/לא".

אחרי שליחה המידע, הוא צריך לעבור עיבוד נתונים. פעולה זו נעשית ע"י קבצי עיבוד מיוחדים הנמצאים בצד השרת. קורס זה לא דן קבצי שרת.