Get Adobe Flash player
דף הבית טבלאות

האתר של רפאלי - בניית טבלאות, HTML

פריסת דף HTML ננעשתה עד לאחרונה ע"י חלוקת הדף לטבלאות ולתאים.

בשנים האחרונות, נעשה מעבר לשימוש ב Div אך מקומה של האבלה בשפת HTML נשאר חשוב וההוראות לו מורכבות ורבות.

פרק זה דן במימוש עיצוב הדף ע"י טבלאות ובשיטות הצגת מידע טבלאי (נתונים, רשימותל וכו').