Get Adobe Flash player
דף הבית מודל התיבה

האתר של רפאלי - מודל התיבה

מודל התיבה (Box Model) ממחיש כיצס ניתן להתייחס לאלמנטים של טקסט כאל "קופסא סגורה" שניתן לייחד אותה משאר הטקסט.

תיבה כזו היא בעלת נתונים של רוחב, גובה, שוליים מבחוץ ושוליים פנימיים, מסגרת ועוד.

לתיבה כזו אפשר לקבוע כללי CSS נרחבים- מאפייני טקסט, צבעים, ועוד.

בפרק הבא תלמדו על שימוש בתיבה באמצעות תג div שמאפשר חלוקת הדף ותחימת אזורים מוגדרים ליצירת "חלוקה גאוגרפית שלמה של המסך, אבל על כך - אחרי פרק זה על סעיפיו השונים.