Get Adobe Flash player
דף הבית עבודה עם div

האתר של רפאלי - <DIV>

השימוש בטבלאות כבסיס לחלוקת מסך כצורך עיצובי, נוגד את הגישה להפרדת התוכן מהעיצוב.

הדפים המעוצבים ע"י טבלאות עמוסים בתגי טבלה המגדילים את נפח הקוד, ופוגעים ביכולת התחזוקה של האתר.

 

מודל התיבה, העושה שימוש בתג <div> נותן פתרון לכל אלה.

 

בחלק זה של הקורס תמצאו הסברים לשימוש בתג זה לצורך אכסון תוכן בדף HTML.