Get Adobe Flash player
דף הבית כללי עיצוב

האתר של רפאלי - עיצוב טקסט ב-CSS

קל יותר להסביר את עולם ה CSS אם מחלקים את הוראות העיצוב לפי נושאים. בפרק זה תמצא הסברים לפי חלוקה לקבוצות - עיצוב רקע, עיצוב טקסט, עיצוב גופן, ועוד.

חלוקה זו לנושאים, אינה מחייבת את השימוש בפועל. אפשר כמובן להכניס לכל בורר הצהרות עיצוב שונות - לפי הצורך והתג אותו הם אמורים לשמש.