Get Adobe Flash player
דף הבית בסיס השפה מבנה קובץ HTML

 

HTML - קובץ *.html

 

כתיבת HTML מבוצעת ע"י כתיבת קובץ טקסט רגיל. אפשר לכתוב זאת בכל עורך טקסט בסיסי, למשל, פקס הרשימות (NotePad) של Windows.

כששומרים את הקובץ יש לתת לו את הסיומת HTML. לדוגמא, קובץ Index.html.

הערה: יש להימנע מכתיבת פקודות HTML במעבדי תמלילים מתקדמים כדוגמת וורד - הם מוסיפים פקודות HTML משלהם.

 

מבנה הקובץ

בשורה הראשוה של הקובץ תיכתב הוראת הDTD (DocType) . הוראה זו מגדירה את סוג השפה בה כתוב האתר - HTML, XHTML, בהגדרות של תקופת המעבר או או כקובץ סגור ומדוייק. להסברים מדוייקים על ה DocType, לחץ כאן.

מתחת לשורת ה DTD, מתחיל קטע ה HTML שנפתח תמיד עם בתג <html>. תג זה הוא תג מכולה ונסגר בסוף הקובץ כמילה האחרונה בקובץ - <html/>

הקובץ עצמו מחולק לשני חלקים ראשיים:

 

חלק הראש - <head>

מקטע זה נפתח באמצעות תג <head> והוא כולל הוראות המיועדות למערכת ההפעלה של המחשב.

באזור זה יכתבו כל הפקודות והמידעים שאינם תוכן, ואינם מיועדים להצגה על המסך. ההוראות שייכתבו כאן מכילות מידע והוראות למחשב, כמו הגדרת השפה בה כתוב האתר, או שם האתר שייכתב על הלשונית בדפדפן. בקטע זה ייכתבו פרקי עזר כמו הגדרות CSS, מודולים של JavaScript או מילות מפתח עבור מנועי החיפוש.

התג <head> הוא תג מכולה, ויש לבטלו בקצה פרק הראש.

 

חלק הגוף - <body>

חלקו העיקרי של הקובץ, הוא חלק ה <body>. לכאן יוכנס כל תוכן האתר. כאן ייכתבו כל הוראות העיצוב, כל הטקסט, התמונות, קטעי הוידאו הבאנרים ובעצם - כל תוכן האתר.

תג הגוף <body> הוא תג מכולה ויש לסגור אותו בסוף המקטע, לפני תג הביטול הל ה HTML.

 

מבנה עקרוני של מסמך HTML

<!DOCTYPE....>
<html>
<head>
<title>
האתר שלי </title>
<script>....     </script>
</head>
<body>
תוכן האתר
</body>
</html>
אל השיעור הקודם אל השיעור הבא