Get Adobe Flash player
דף הבית תחביר בסיסי תחביר א'

לשפת Javascripy, כמו לכל שפת תכנות אחרת, יש תחביר (הוראות הכתיבה) ייחודי. תחביר זה שונה לגמרי מתחביר ה- HTML. שוני זה עלול לגרום לטעויות בהבנת הדפדפן את כוונת בונה האתר.

הגדרה ברורה של התחביר והבנת הדרך להטמעת מקטעי JavaScript בתוך קובץ HTML היא הכרח ברור.

פקודות HTML כתובות כתגים הנמצאים בתוך סוגרים משולשים. פקודות Javascript לא בנויות כתגים ועל מנת שהדפדפן יתייחס אליהן כאל הוראות ולא כאל טקסט שיש להציג, יש צורך להגדיר היטב היכן נגמר ה HTML והיכן מתחיל JavaScript ולהיפך.

הצהרה כזו על "מקטע של JavaScript", מתבצעת באמצעות תג HTML המודיע זאת לדפדפן.

<script type = "text/javascript" >

כל מה שייכתב כאן (אחרי תג ההצהרה), הוא קוד השפה. בסופו, יופיע מחדש תג HTML המודיע על סיום המקטע:

</script>

דוגמא לפקודת JavaScript שתכתוב על המסך את הטקסט "שעור ראשון" תיראה כך:

<html>
<body>
<script
type = "text/javascript" >
      document. write( "שעור ראשון" );
</script>
</body>
</html>
 

 

הפקודה document.write היא פקודה בסיסית ב JavaScript ומשמשת לכתיבת טקסט על המסך - למקום בו הפקודה כתובה, או לפי כתובת - אל שדה input או לכל מיקום אחר בדף. הפקודה יכולה לכתוב טקסט הנמצא במירכאות ("שעור ראשון" שבדוגמא למעלה, למשל) או טקסטים שהוקצו למשתנים (על משתנים תלמד בהמשך).


דפדפנים פשוטים שאינם מכירים JavaScript לא יכירו את תג ההצהרה, ועל כן יציגו על המסך את קוד השפה כאילו הוא תוכן אמיתי של האתר. צריך על כן, להוסיף תג בסגנון HTML המציין שמדובר בהערה שאין לכתוב אותה. כמובן, שאם הדפדפן מכיר את ההנחיה ל JavaScript, הוא יתעלם מהודעת ה"הערה". קוד תקין ייראה על כן כך:

<html>
<body>
<script
type="text/javascript">
<!--
      document.write("שעור ראשון");</script>
// -->
</body>
</html>

שני הלוכסנים, מסמנים "הערה" בשפת התוכנה, ויש להוסיף אותם על מנת שהתכנה לא תנסה "להפעיל" את תו סיום ההערה של ה HTML.

הוספת הוראת עיצוב לטקסט

זהו. ראינו איך כותבים קוד בסיסי ואף ביצענו כתיבת טקסט על המסך. כעת נתקדם עוד צעד קטן, ונראה איך מוסיפים הוראות לעיצוב הטקסט שיופיע על המסך. לצורך כך, יש לשלב כמובן תגי HTML. בדוגמא שלפנינו נוסף לטקסט תג כותרת ראשי:

 

<html>
<body>
<script
type="text/javascript">
<!--

 

      document.write("<h1>שעור ראשון</h1>");</script>
// -->
</body>
</html>

מחרוזות

רצף תווים שאין לו משמעות של פעולה לתכנה, נקרא "מחרוזת" והוא יושם תמיד בתוך מירכאות. בדוגמא document.write("1+1");, לטקסט "1+1" אין משמעות מבחינת הפעולה. כל טקסט אחר שיירשם כאן - יופיע על המסך. טקסט זה הינו מחרוזת והיא תושם במירכאות.

הפעלת הפקודה בדפדפן תציג, כפי שכבר ראינו, את הטקסט "1+1" על המסך.

לעומת זאת הפקודה document.write(1+1);, שבה אין שימוש במירכאות, תציג על המסך את תוצאת החישוב = 2.

כאן, לקטע הטקסט 1+1 יש משמעות מבחינת הפעולה, הוא אינו מחרוזת, ועל כן גם לא ייכתב בתוך מירכאות.

לסיכום

להכנסת קוד של JavaScript אנו משתמשים בתג <script> . לתג, אנו מוסיפים את הגדרת השפה: type="text/javascript". את אזור השפה אנו מסיימים שנית עם תג </script>

 הטקסט document.write(), הוא הפקודה להציג פלט על המסך. הכנסתה אל בין תגי ה <script> גורמת לדפדפן להכיר שיש כאן פקודת javascript, ולבצע את שורת הקוד.

הכנסת טקסט אל תוך הסוגריים תורה לדפדפן מה להציג. אם הטקסט הוא מחרוזת (בתוך מירכאות), הוא יוצג על המסך, ואם לאו, על המסך תוצג תוצאת הפעלתו.

  

 

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא