Get Adobe Flash player

אתר באינטרנט הוא מוצר מורכב, הבנוי ממספר רב של רכיבים טכנולוגיים וגרפיים.

הבקשה להצגת דף אינטרנט על מסך הדפדפן, גורמת לשרת בו מאוחסן האתר לשלוח קובץ הכולל קוד הכתוב בשפות שונות, אמצעים גרפיים שונים ועוד.

ליצירת אתר חוברות טכנולוגיות שונות. תוכנות גרפיות, תוכנות שמע או חוזי (אודיו ווידאו), הוראות הכתובות בשפת JavaScript, הוראות עיצוב הדף ע"י שפת CSS ומצע (פלטפורמה) משותף לכל אלה - שפת ה HTML.

בנייה מקצועית של אתר אינטרנט מחייבת שליטה בלפחות שתי שפות הבסיס - HTML ו- CSS, וסדר הלימוד הנכון יהיה רכישת ידע ומיומנות ב- HTML ואחרי כן למידת שפת CSS ושילוב הוראותיה בדף הנבנה.

להוספת "דינאמיות" ופעולות אוטומטיות, יש צורך בידע ושליטה (ולו גם חלקית) בשפת ג'אווה סקיפט

אחרי שהדף יהיה מוכן, ןתרצה להוסיף לו יכולות נוספות, חיצוניות (כאלה המתבססות על מסד נתונים למשל) תצטרך ללמוד גם את שפת ה"שרת הפעיל" וכאלה קיימות לפחות שתיים - ASP ו- PHP.

מאז הופיע האינטרנט, התפתחה שפת הכתיבה. בתחילה הייתה ה HTML "מלכה" יחידה. היא עברה כמה גרסאות, וכיום (2010) היא עדיין שפה מרכזית בבניית האתר אך ההתפתחות הטכנולגיות והופעת מגמות חדשות בעולם זה משנות גם אותה.

עד לסוף שנות התשעים שלטה בכיפה גרסה 3.02, מאז, ובעיקר לאור המגמה להפרדת הוראות העיצוב מהוראות התוכן והופעת שפת CSS. הופיעה גרסה 4.01 שיחד עם ה CSS מהוות את המארז לבניית אתרי האינטרנט. כיום, ה-CSS "לקחה על עצמה" את הוראות עיצוב הכללי של דף האינטרנט בעוד שה HTML שהפכה להיות המצע עליו נכתב התוכן ונהנחיות אל הוראות העיצוב הכתובות ב CSS. כיום, בתחילת 2011, הוכרז כבר על הופעתה של HTML גרסה 5, אך זו טרם הושקה.

מגמה נוספת של השנים האחרונות היתה המעבר אל מערכות ניהול תוכן (CMS).

במערכות מסוג זה, נעשה שימוש במסדי נתונים המאחסנים את התוכן והוראות עיצוב האתר בטבלאות, וקטעי תכנת שרת (PHP, ASP) מחברים את כל המידע לכלל קובץ HTML הנשלח אל מחשב הלקוח.

ולאחר כל המלל הארוך והמייגע הזה - הגיע הזמן להתחיל ללמוד. היכנס אל קורס ה HTML והחל במשימה.

 

 

בהצלחה!!

אל השיעור הקודם