Get Adobe Flash player
דף הבית כלים ושיטות בתקשור ניבוי וחיזוי העתיד
בקרו בדף הפייסבוק שלנו ועשו לנו לייק
מבוסס על הרצאות מפי רעיה כהן / בית הרייקי, ירושלים 

אזהרה: החומר בקורס זה מיועד להעשרה ולהרחבת אופקים בלבד ואין לבצע טיפולים בהסתמך עליו

תקשור - ניבוי ועתידים אפשריים

 

אחת מסכנות התקשור היא האמונה שאם אתם מתקשרים, תוכלו גם לנבא את העתיד.

 

בעולם הרוחני, הכללים והחוקים שונים מאלה שלנו, כאן ביקום הפיזי. המימדים שם שונים, ומימד הזמן שונה או אף לא קיים כלל. הנשמות על כן, רואות ויודעות את התמונה הרחבה כל הזמן, בכל המישורים ובכל הזמנים. ולכן ולכאורה, הקשר איתם עשוי לעזור בניבוי וגלוי העתיד.

 

אולם, זה אינו בהכרח נכון. הכלל המוביל תמיד הוא "הכל ידוע והרשות נתונה". מכאן שהעתיד אינו אלא רק הסתברות, הנובעת ממגוון רב של מסלולים פתוחים, ומרצונו של אדם. להתנהלותנו כאן, בחיים אלו, יש השפעה משמעותית ורבה על עתידנו, ולכן העתיד אינו גורל ידוע מראש, והוא עשוי או עלול (לפי המתבונן) להשתנות לפי מגוון רחב מאוד של נסיבות והחלטות רגעיות.

 

מצד שני, בקשר עם העולם הגבוה אנו יכולים למצוא עצמנו מדברים על נושאים שהם בתחום העתיד, ועל כן כאשר מבקשים מאיתנו לנבא, צריך לראות זאת כבקשה לעזרה כדי ליצור עתיד טוב יותר. אפשר לעזור לאנשים לפתח חזון גבוה יותר לגבי עצמם ולגבי הפוטנציאל שלהם, לעזור להם להתחבר יותר לאמת של עצמם ולהשתחרר מאמונות ודפוסים, כדי שיוכלו ליצור את מה שברצונם ליצור - כי העתיד אינו מוכתב מראש.

 

פעמים רבות השאלות של האנשים מעידים על כך שאינם סומכים על עצמם ואנו כיועצים, עוזרים להם לראות את מה יש באפשרותם לעשות, כדי לבצע את מה שברצונם ליצור. בשיחות כאלו, יש להיזהר שלא לתת עצות שתפרענה לאנשים לצמוח, כמו דיבור על דפוס התנהגות או על שיעור שהאדם אמור ללמוד באותו זמן.

 

מדריכים מרמות גבוהות נזהרים מלאמר לאנשים מה צפוי להם, כי הדברים אינם מוכתבים מראש ואינם בנויים ואינם מאורגנים באופן כרונולוגי. ועלינו לזכור שאנחנו איננו מגידי עתידות.

 

זכור: העתיד אינו נתון, זהו עולם של רצון חופשי. אם אתה רוצה לבחון את העתידים האפשריים עבור אנשים, שאל את המדריך שלך אם מותר לדבר על עתידים אפשריים אלה. מאחר שבמערכת המציאות של המדריכים אין הזמנים יושבים על חץ ברור (עבר, הווה ועתיד) שפניו לכיוון אחד תמיד, יש בידם, לבחון רצון או החלטה של בני אדם, להשליך זאת לעתיד בכל הכיוונים ובכך לבחון את כל ההסתברויות. אם המדריך יאפשר לך לתת תשובות הנוגעות לעתיד, הן יכולות להיות בתחום מידע כזה, ויאפשרו לעזור ולמצוא נתיב המתאים.

 

אפשר להסתכל על העתיד בשתי דרכים. האחת עוסקת במה שהאדם רוצה ליצור והשנייה בצעדים שעליו לנקוט כדי להגיע לשם.

מדריכים רואים את המחשבות, התחושות והרגשות של בעל השאלה, ויכולים על פיהם לקבוע אילו אירועים סביר להניח שאדם זה עשוי ליצור. כל שאלה על עתיד, המעידה על רצונותיו של האדם, עשויה להפוך בידי המדריך לעצה בדבר ההזדמנויות להגיע לשם. ברגע שהמדריך הופך את שאלותיכם להזדמנויות לעזור ביצירת העתיד המבוקש, הם עוזרים לאנשים להפוך לבעלי עוצמה גבוהה יותר.

 

אל השיעור הקודם