Get Adobe Flash player
דף הבית עולם התקשור תרגיל - אחזור רסיסי נשמה
מבוסס על הרצאות מפי רעיה כהן / בית הרייקי, ירושלים 

אזהרה: החומר בקורס זה מיועד להעשרה ולהרחבת אופקים בלבד ואין לבצע טיפולים בהסתמך עליו

תרגול - אחזור חלקי נשמה

רסיסי נשמה הם אנרגיה מה"מהות" של בני אדם אשר "לקחנו" לעצמנו או "נתנו" לאחרים.

 

רסיסי נשמה עוברים בנסיבות אוהבות או טראומתיות. חסרונם או נוכחותם של רסיסי נשמה יכול לרוקן אותנו אנרגטית. למשל, רסיסי נשמה המצויים בנו עשויים להיות הסיבה לכך שאנו עדיין כבולים למישהו שנים לאחר שנפרדנו ממנו מבלי להיות מסוגלים לעשות ניתוק בריא.

 

ניתן לאבד רסיסי נשמה באופנים הבאים: 

  • במערכות יחסים חיוביות ושליליות, כולל שותפויות או בנישואין בהם נתנו המון מעצמנו וגם בעת אובדן אדם אהוב שהיה שותף משמעותי לחיינו. כשאנו מחזירים את רסיסי הנשמה שלנו ממערכות יחסים קודמות, אנחנו מחזירים גם את כל הידע האנרגטי שעבר בינינו.
  • כשאנו מטפלים באדם חולה, אנו עשויים לתת חלק מעצמנו, במודע או שלא במודע, מתוך מאמץ אינסטינקטיבי לרפא אותו.
  • עקב טראומות פיזיות ונפשיות כגון: אונס או התעללות.

 

יישום איסוף רסיסי הנשמה

  • דמיינו אנרגיה עולה מבטן האדמה דרך כפות רגליכם, פותחת את כל הצ'אקרות שלכם בדרכה למעלה ויוצאת דרך צ'אקרת הכתר בכדור אור יפיפה ומשם אל היקום.
  • דמיינו עצמכם בתוך בועת אור ועלו מעלה מעלה אל נשמים, וגבוה גבוה אל בינות הכוכבים, אל קצה היקום ופרצו אל האור הגדול אל הבריאה כולה.
  • שחררו את רסיס הנשנמה שאינם שייכים לכם, והחזירו אותם אל אור הבריאה. לוו אותם במבטכם עת הם יוצאים וחוזרים אל האור הגדול שם ישטפו ויחזרו אל נשמותיהם המקוריות.
  • קראו לרסיסי הנשמה שלכם מכל הזמנים, מהנצח ומבין הזמנים ושלחו אותם לאור הבריאה הגדול, לניקוי ועקבו במבטכם כיצד הם חוזרים אליכם, טיפות מוזהבות רבות הקרבים אליכם ונטמעים בנשמתכם.
  • המתינו עד לסיום התהליך ולסוף זרימת נקודות האור אליכם
  • כאשר התהליך הסתיים הפנו את המודעות שלכם לתוך האדמה ומשכו אנרגיה דרך כל הצ'אקרות שלכם עד לצ'אקרת הכתר. וחזרו לכאן ועכשיו.
אל השיעור הקודם אל השיעור הבא