Get Adobe Flash player
דף הבית מושגי יסוד
מבוסס על הרצאות ושקפים של דר' מרטין שרמן

מבוא ליחב"ל

 

הגדרת מושגי יסוד

פוליטיקה, כתחום של מדעי החברה קשורה אל דיסיפלינות אחרות של מדעים אלה: הכלכלה, משפט, מוסר, מדע וטכנולוגיה, סוציולוגיה.

פוליטיקה וכלכלה

כלכלה ופוליטיקה הן שתי דיסיפלינות של הקצאת משאבים, השונות זו מזו באופן ההקצאה.

הכלכלה נשלטת ע"י כוחות השוק ו"היד הנעלמה" (כפי שהגדיר זאת אדם סמית). לכן, הצלחת עסק כלכלי, הכנסותיו ורווחיו, הם פועל יוצא של כוחות שוק אלו (מובן שרמת הרווחים מושפעת באופן מהותי גם מאופי הניהול, אך השפעה זו היא השפעה סובייקטיבית ופנימית של המפעל).

השקעת כספים במדינה מאידך, נעשית ע"י הממשל ועל פי תכנון מראש תוך השפעה מכוונת על המשק. המסים שמשלם המפעל הרווחי יושקעו ע"י המדינה, אך תוך חלוקת משאבים מכֻוֶונָת ומודרכת, הקצאה שהיא פרי של מחשבה ואידיאולוגיה.

הקצאת המשאבים בכלכלה היא אם כן, תוצאה של אינטראקציות רצוניות (קונים/מוכרים) בעוד שבפוליטיקה אנו מדברים על אופן הקצאה אכיפתי, חוקי ותוך הפעלת מרות.

ולסיכום - הכלכלה היא דיסציפלינה של הקצאה באמצעות חילופין רצוניים המונחים ע"י כוחות השוק, בעוד שפוליטיקה הינה דיסציפלינה של הקצאה באמצעות יחסי מרות (סמכות כפייה).

פוליטיקה ומשפט

המשפט עוסק בהפעלת כללים שמסדירים ניהול מערך קיים של זכויות וחובות. המשפט הוא נגזרת של הפוליטיקה. הזכויות נקבעות ע"י המחוקקים – הפוליטיקאים.

המערכת המחוקקת, הפוליטית, קובעת מערכת חוקים (זכויות וחובות) בעוד שמערכת המשפט מפרשת ומחליטה אם ראיות מסוימות אכן מצביעות על כך שנעשתה עבירה על החוק. אין המערכת המשפטית יכולה להשפיע על החוק עצמו.

המשפט הוא נגזרת של הפוליטיקה ומכאן שגם המערכת הכלכלית מושפעת מכך. בשוק יש עסקאות חליפין שהבסיס לקיומן הוא זכויות הקניין. לא ניתן למכור מה שאין וודאות שהוא של המוכר.

ולסיכום - המשפט עוסק בהפעלת הכללים המסדירים את הניהול של מערך קיים של זכויות. הפוליטיקה עוסקת בהקצאת הזכויות עצמן.

פוליטיקה ומוסר

המוסר עוסק בטוב וברע, במותר ובאסור. הפוליטיקה מאידך, עוסקת בשאלות של אפשר או אי אפשר, וכפי שהיטיב לנסח זאת קנצלר הברזל ביסמרק: "הפוליטיקה היא אמנות האפשר". הפוליטיקה מבחינה זו, היא דיסיפלינה אכזרית.

שיפוט מוסרי משתנה בזמן ובמקום. ביל קלינטון למשל, נחשב משתמט בימי מלחמת וויטנאם אך הפך להיות המפקד העליון של צבא ארה"ב במסגרת תפקידו כנשיא האמריקאי. קשה מאוד למצוא ערך מוסרי אוניברסאלי שאינו משתנה בתהפוכות הזמן או החברה. איסור על גילוי עריות הוא אולי הערך המוסרי היחיד שניתן להגדירו כאוניברסלי ואולי הסיבה לכך היא שיש בו כנראה סממן ביולוגי. האינטראקציה שבין המוסר והפוליטיקה יכולה להיות כנראה רק במסגרת "הדעות הרווחות" לגבי מה ראוי ומה לא.

ולסיכום – המוסר עוסק בשאלה "מה ראוי ומה בלתי ראוי?". הפוליטיקה עוסקת בשאלה "מה אפשרי ומה בלתי אפשרי?"

פוליטיקה והמדע וטכנולוגיה

למדע ולטכנולוגיה יש השפעה על הפוליטיקה. אולם השפעה זו יכולה לבוא בתחומים שונים ואפילו סותרים.

השימוש באמצעים טכנולוגיים מגדיל את מוטת השליטה של הפוליטיקאי, אך מצד שני, יכולה הטכנולוגיה להגביר רמת האיום עליו. השליטה על אוכלוסין, הנגישות אליהם הופכים להיות קלים בעידן הטכנולוגי. חיילי ארה"ב המוצבים במפרץ יכולים לקבל בזמן אמת מידע ישיר ועקיף ממפקדיהם הנמצאים בארה"ב, ממשל יכול לעקוב בקלות על אזרחי המדינה, למשל מעקב מדויק על נישומים ורמת הכנסותיהם, ומאידך, אמצעי תקשורת מפותחים יכולים להוות סיכון לממשל עריץ ורודני ולשחוק את חוסנו.

האינטרנט למשל יכול באופן תיאורטי, להוות תחליף לפרלמנט כאשר ההצבעות יתבצעו דרך המסוף הביתי, וחבר הפרלמנט יכול בהחלט להיות חבר וירטואלי.

פוליטיקה וסוציולוגיה

מדע הסוציולוגיה מאפשר יצירת הבחנה בין שני מונחים לאום (Nation) ו- עם (People).

עם - התניה סוציולוגית, אנתרופולוגית.

לאום – מוגדר ע"י המהות הפוליטית ורוחב השליטה הפוליטית.

המוצא הסוציולוגי יוצר לעיתים נאמנות פוליטית אך לא תמיד ולא בהכרח. לאום יכול להיות מורכב מכמה עמים ולהפך, עם אחד יכול להכיל לאומים שונים.

יוגוסלביה ובריה"מ לשעבר היו לאומים שכללו כמה עמים שונים. העם הערבי לעומת זאת מורכב מלאומים רבים.

אל השיעור הבא