Get Adobe Flash player
דף הבית טפסים פתיחת טופס

האתר של רפאלי - בניית טופס HTML

תכונות תגי הטופס

 

כל האובייקטים נושאי המידע של הטופס (תיבות טקסט, תיבות בחירה, רשימות לבחירה וכו') כוללים כמה תכונות בסיסיות המאפשרים לטופס לעבוד נכון, ולשרת לפענח את המידע.

תכונת name: מתן שם לטופס או לאלמנט הפנימי היא חובה. אם לא יינתן שם, לא יידע השרת מהיכן הגיע המיד. האם המידע שהגיע הוא שמו הפרטי של הפונה או שם משפחתו? ואלי זה בכלל שם הרחוב בו הוא גר? שם השדה פותר את הבעייה.

תכונת value: תכונה זו אורזת וכוללת בתוכה את המידע עצמו. מידע שמגיע מהשדה הכולל את name="first_name" value="שמוליק" מעביר לשרת את המידע ששמו הפרטי של ממלא הטופס הוא "שמוליק".

תכונת tabindex: מתן ערך מספרי קובע את מיקום השדה בסדר התנועה של הסמן, בעת שהוא "מוקפץ" משדה אל שדה באמצעות כפתור Tab שבמקלדת.

 

פתיחת הטופס מתבצעת ע"י התג <form>. זהו תג מכולה שצריך להיסגר ע"י </form>. כל האובייקטים של הטופס חייבים להיות בתוך התג. אובייקט שיימצא מחוץ לתג, לא יישלח ולא יטופל.

תג <form>

כאמור, התג לפתיחה וליצירת טפסים הוא <form>. והוא כולל בתוכו שלוש תכונות עיקריות:


name: שם הטופס. שם זה יישלח לשרת ויודיע שמגיע מידע מטופס הנושא שם מסויים. למשל, טופס כניסה לאתר עשוי להיקרא "login_form". המידע שיגיע לשרת יהיה "ארוז" בטופס שנושא את השם login_form, ויגרום לשרת להפעיל בדיקה על מידע המגיע, והקשור לכניסת הגולש לאתר.


method: שיטת השליחה. לתכונה זו קיימים שני ערכים: get (ברירת המחדל) ו- post.

הערך get:

זהו ערך ברירת המחדל. והמיועד לשליחת מידע קטן (גודל המידע המירבי שונה בין הדפדפנים השונים). שיטת השימוש בו היא ע"י הצמדת המידע אל כתובת האתר (ה-URL) ושליחה של הכתובת והמידע ביחד. דוגמא למידע השולח מאתר זה את השנה והחודש ייראה כך: 

calltuv.co.il/index.php?year=2012&month=מאי

יתרון: ניתן לשמור "במועדפים" של הדפדפן את ה URL הכולל את המידע שנשלח.

חסרון: מבחינת אבטחת מידע, שיטה זו פרוצה כמעט לחלוטין ועל כן, כאשר יש צורך במשלוח של מידע רחב או מידע הרגיש לאבטחת מידע, עדיף לא להשתמש בשיטה זו.

הערך post:

בשיטה זו, הערך נשלח תחת פרוטוקול http. ושומר על כללי אבטחת המידע. גודל המידע אינו מוגבל. חסרון השיטה באי היכולת שלמור את המידע כ URL במועדפים.

 

action: הערך הניתן לתכונה זו הוא הכתובת אליה יישלח הטופס. בדרך כלל יהיה כתוב כאן שם ומסלול אל הקובץ בשרת (פורמט asp, php וכו') שיטפל במידע. אם ברצונך לשלוח את המידע במייל, כותבים כאן את כתובת השליחה, למשל: mailto:myaddress @ calltuv.co.il.

אל השיעור הבא