Get Adobe Flash player
דף הבית כללי תגית meta

 

תגי <meta> נושאים בתוכם מידע אודות דף האינטרנט. מידע זה כולל אינפורמציה כגון סוג הקידוד הנדרש להצגת האתר, מילות מפתח לחיפוש, תאור האתר, זכויות יוצרים וכו'.

המידע הזה מחולק לשתי קבוצות:

  • מידע המיועד לדפדנים והקשור לדרך בה יציג הדפדפן את האתר (למשל - קידוד, ריענון אוטומטי וכו')
  • מידע הקשור לגופים חיצוניים כגון מנועי חיפוש (למשל מילות מפתח ותיאור האתר), מידע לגופים רשמיים (כגון זכויות יוצרים)

תחביר התג

תג <meta> יהיה תמיד במקטע ה <head>.

התג יכול להכתב מספר רב של פעמים, כשבכל פעם הוא נושא עימו סוג מידע אחר.

בכל תג נכתבות שתי תכונות. האחת מגדירה את סוג המידע ולמה הוא מיועד והשנייה את תוכן המידע עצמו

תכונות המהות הן: http-equiv המיועדת לדפדפן ותכונת name המיועדת לאלמנטים חיצוניים

התכונה הנושאת את המידע עצמו היא: content

תגים הנושאים מידע הקשור לדרך הצגת האתר

קידוד האתר

הדוגמא הבאה מודיעה לדפדפן שדף ה HTML הנוכחי אמור להיכתב בקידוד UTF8:

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf8">

 

אל השיעור הבא