Get Adobe Flash player
דף הבית מהפוליס ועד הנצרות שקיעת האימפריה הרומית
מבוסס על הרצאות מפי דר' עמיאל אונגר

תולדות המחשבה המדינית

 

שקיעת האפריה הרומית

שקיעת האימפריה הרומית החלה במאה השלישית לספירה ונמשכה לאורך שתי המאות הבאות. האימפריה מעולם לא התמוטטה אלא עברה תהליך של שקיעה ארוך ומתיש.

 

הויכוח לגבי הגורמים והמועדים המדויקים להתפוררות לא הוכרע, ואחת התאוריות היא זו שהושמעה כבר בעת התרחשות התהליך עצמו – קונסטנטינוסהפיכת הנצרות לדת הרשמית של האימפריה. רבים ראו, ועדיין רואים את התאריך המציין את תחילת ההתפוררות בשנת 325 לפנה"ס עם התכנסות ועידת הכנסיה בניקיאה, בה התנצר הקיסר קונסטנטינוס "הגדול" ואף ישב בראש אסיפת ההגמונים. רבים מבני אותה תקופה, ראו בסמיכות הזמנים הוכחה ניצחת לטענתם שהנצרות היא הסיבה הישירה להתפוררות. מבחינת לוח הזמנים, קרסה אכן האימפריה בתוך כמאה שנים מאז התנצר הקיסר ובעצם מאז שהפכה הנצרות מדת נרדפת לדת הרשמית של המדינה.

 

תקופה זו של מעבר בין אוירה פגאנית לחשיבה נוצרית, יצרה ויכוח בין שתי הגישות. הפגאניים מעלים טענה חזקה שמחוזקת בעובדה שעליה אין כל ויכוח – היחלשות ונפילת האימפריה התרחשה במקביל עם עליית הנצרות. על פי טענתם, מקור הבעיה נעוץ בגישתה הבסיסית של הנצרות אל מוסד המדינה – אל כל מדינה. הנצרות לטענתם, הסיתה נגד המדינה וטיפחה חוסר ציות למדינה ולשלטון, וגישת האי-ציות של האוכלוסייה אל המוסדות קיימת ונמשכת גם לאחר אימוץ הדת והפיכתה לדת הרשמית. טענה זו מתבססת על הכתוב בברית החדשה והמיוחס לישו: "תנו לאלוהים את אשר לאלוהים, ולקיסר את אשר לקיסר" ובתרגום פשוט, קודם כל האל ומה שנשאר - למדינה. לכאורה, אמנם הפרדת רשויות מוחלטת אך בפועל, תלות: נוכל למלא אחר צו אנושי, רק אם יאופשר לנו למלא את מצוות האל על פי דרכנו. מכאן שמצוות האל קודמת לצו המדינה.

 

הדואליות הזו שביחס אל החוק עמדה בבסיס טענת הפגאניים. אל טענה זו נוספות טענות נוספות בדבר התנהלות הנצרות. גישתה של הנצרות בעניין "הלחי השניה" מנוגדת לצורכי המדינה במישור הצבאי. מדינה אינה יכולה לרשות לעצמה "להגיש את הלחי השני" בעת עימות צבאי מדיני, ולכאורה יש כאן ניגוד מהותי בין השניים.

הנצרות אם כן, הואשמה ע"י הפגאניים בנפילת האימפריה הרומית. התפוררות זו לא עברה מבלי להתיר רושם, והיתה בעצם מבחינת טראומה לחלק ניכר של האוכלוסייה, ובעיקר לאוכלוסייה המתקדמת והמשכילה. לכן היתה להאשמת הנצרות כגורם לנפילה, משמעות חריפה שהעלתה את שאלה היחס מדינה/דת כנושא לדיון בתוך העולם הנוצרי עצמו.

אל השיעור הקודם אל השיעור הבא