Get Adobe Flash player
דף הבית פתח דבר
מבוסס על הרצאות מפי דר' עמיאל אונגר

תולדות המחשבה המדינית

 

היווצרות המחשבה המדינית

 

מחשבה מדינית היא הגות אנושית המתייחסת לטיבה של המדינה, להצדקתה העיונית ולדרך הנאותה של הפעלת מוסדותיה, ודיון בתולדות (המחשבה המדינית מחייב הסבר לתחילותיה ההסטוריות. שלמה אבינרי (רשות הרבים – שיחות על מחשבה מדינית)

 

ראשיתה של המחשבה המדינית היתה ביוון בתקופה הקלאסית, ותחילתה בהגותם של מורי הרטוריקה, אנשי החוכמה – הסופיסטים (סופיה=חכמה). הדיון הראשוני הזה החל בהשוואה שבין חוקי הטבע וחוקי האדם כשהשאלה שעמדה על הפרק היתה מדוע חוקי הטבע (פוסיס) זהים בכל מקום ומקום אך חוקי האדם (נומיס) משתנים? גם ביוון עצמה, היו חוקים ונוהגים שונים בין הפוליסים השונים. הסופיסטים הציעו כמה פתרונות לשאלות, ושניים הם המפורסמים יותר (אבינרי עמ' 12):הסופיסטים

  • חוקי האדם אינם אלא פשרה. כל חוק אנושי הוא פשרה בין רצונו של האדם לגרום עוול למישהו אחר מבלי להענש על כך, לבין אי יכולתו לממש את רצונו זה משום הסכנה שאם כולם ינהגו כך, הרי שיהיה האדם בסכנה תמידית בשל העוול שהאחרים מנסים לגרום לו, גם כן מבלי להיענש. מכאן שהחברה יוצרת חוקים שיש בהם משום ויתור על החופש המוחלט, כדי להבטיח שהפוגע באדם יענש בכל זאת. על פי גישה זו, אין החוק מייצג את הטוב המוחלט אלא את הטוב ביותר שניתן להשיג ובמשתמע, החזק שומר על החלש.
  • חוקי האדם אינם אלא חוקי החזק והם מבטאים רק את רצונו של החזק שמשליט אותם על החלשים ממנו. בחברה דמוקרטית, החזק הוא העם (הדמוס) והוא שמשליט את רצונו. בחברת האצולה (אריסטוקרטיה) האציל משליט את רצונו באמצעות החוקים שהוא קובע. תפיסה זו אומרת שאין החוקים מבוססים על מערכת של איזונים, אלא על משמעת חזקה כלפי כח חיצוני. המשמעות העמוקה של הדברים היא שבסופו של מהלך, חוק הטבע הוא החזק מכל והוא השליט האמיתי.

עמדותיהם של הסופיסטים, שבחלקם לפחות היו וכחניים לצורך הויכוח, (מתוך היות המכללות שלהם, מכללות לרטוריקה – אמנות הדיבור והויכוח) הניחו את הבסיס לתורה ולהגות המדינית, ששני הענקים הראשונים שלה היו סוקרטס, ובהמשך, תלמידו מעריצו – אפלטון.

 

ההגות המדינית הראשונה המופיעה כמשנה סדורה היא זו של אפלטון. אולם בטרם נדון בה, ראוי להבין את הרקע ההיסטורי שעליו צמחו רעיונות אלו, ואת המצע המדיני פוליטי לתוכו נולד אפלטון.

אל השיעור הבא