תרגיל טבלאות מהאתר של רפאלי

תג <table>


טבלה ללא הגדרת מסגרת

1st Row, 1st Column 1st Row, 2nd Column
2nd Row, 1st Column 2nd Row, 2nd Column

טבלה עם מסגרת ותג caption


<caption align="bottom">
1st Quarter2nd Quarter 3rd Quarter4th Quarter
12% Profit 2% Loss5% Loss 8% Profit
11% Profit 2% Profit 3% Loss 5% Profit

מיזוג תאים ורוחב טבלה

colspan="2" תאריך לידה
אלון rowspan="2" 1955
דקלה 1957
ניר rowspan="2" 1980
גולן 1983

גלישת טקסט בתוך תא

טבלה עם ובלעדי "wrap"
נושא תיאור
No Wrap Cell!!Basic table Elements and more Basic table Elements A table is a special of the body of an HTML A table is a special of the body of


שליטה על מסגרת ומרווח בין התאים


AAA BBB CCC
A B C
D E F
G H I

דוגמה לגלרית תמונות כפתור ושליטה בתלת מימד

thumbnail Images